Wij maken de vertaalslag tussen de situatie binnen de veiligheidsregio’s en de risicoperceptie van verzekeraars.

Binnen veel veiligheidsregio’s ontbreekt verzekeringskennis op het hoogste niveau. Schade Steunpunt is gespecialiseerd in veiligheidsregio’s. Wij kunnen  de vertaalslag maken tussen de situatie binnen de veiligheidsregio’s en de risicoperceptie van verzekeraars. Wij zijn als belangenbehartiger namens de veiligheidsregio’s de aangewezen gesprekspartner voor makelaars en verzekeraars. Niet alleen in het geval van schades, maar juist ook als het om de specifieke behoeften van de veiligheidsregio gaat.

Het risicoprofiel van een veiligheidsregio is met geen enkele andere organisatie te vergelijken. Wij helpen veiligheidsregio’s om met nieuwe risico’s en ontwikkelingen om te gaan. Standaard verzekeringsoplossingen voldoen niet.

Schade Steunpunt ondersteunt veiligheidsregio’s daar waar kennis, tijd of capaciteit ontbreekt op het gebied van schadebehandeling en intern risicobeheer.

Wij houden ervan:

  • om mee te denken om schades te voorkomen
  • om maatwerk oplossingen te ontwerpen om financiële risico’s te beperken
  • om het financiële resultaat voor veiligheidsregio’s te verbeteren
  • om mensen te helpen bij vragen over risico’s en verzekeringen

En als er toch een schade is opgelopen, houden wij ervan:

  • om schades snel en adequaat te regelen
  • om medewerkers te helpen indien zij een ongeval tijdens de brandweerdienst hebben opgelopen
  • om hoofdwerkgevers te helpen indien zij een loonschade hebben opgelopen
  • om de organisatie te voorzien van management informatie
  • om op mogelijkheden te wijzen om op schades te sturen
  • om onterecht afgewezen schades vergoed te krijgen

Schade Steunpunt is gespecialiseerd in veiligheidsregio’s

De risico’s die zich voordoen binnen de veiligheidsregio’s zijn niet te vergelijken met andere bedrijven of organisaties. Zo is een veiligheidsregio een publiekrechtelijke organisatie met  brandweervrijwilligers waarbij een rechtspositieregeling van kracht is. Dit vereist een totaal andere expertise en aanpak dan bijvoorbeeld bij MKB bedrijven. Al sinds 2010 doen diverse veiligheidsregio’s een beroep op onze expertise. Wij volgen alle ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio’s op de voet en ontwerpen maatwerk oplossingen als dat nodig is.

Schade Steunpunt heeft de benodigde specifieke expertise in huis

Als vakspecialist kan Schade Steunpunt de veiligheidsregio faciliteren en ontzorgen. Schade Steunpunt heeft de expertise in huis die nodig is om een controlerende functie te hebben op de werkzaamheden van verzekeraars en makelaars.  Wij zijn daarom ook vaak de gesprekspartner namens een veiligheidsregio bij gesprekken met verzekeraars en makelaars.

Schade Steunpunt ondersteunt veiligheidsregio’s op het gebied van schadebehandeling en intern risicobeheer.

Schade Steunpunt
Jacqueline van der Waard

De Grasjuffer 2
9766 PV Eelderwolde

Telefoonnummer: 06-46418185
E-mailadres: info@schadesteunpunt.nl

Riskmanagement

Schade Management

Beleidsadvies