Hulpverleningsdiensten staan altijd klaar, voor iedereen, op elk moment. Maar wat als de hulpverleningsdiensten of hulpverleners zélf hulp nodig hebben?

Dan staat Schade Steunpunt klaar om te helpen!

Onze missie is om veiligheidsregio’s te helpen en te faciliteren

  • door hen te adviseren en te ontzorgen bij het regelen van de “eigen” schades
  • door als helpdesk en vraagbaak te fungeren voor de medewerkers
  • door het uitvoeren van de schadebehandeling in eigen beheer

Schade Steunpunt ondersteunt veiligheidsregio’s op het gebied van schadebehandeling en risicobeheer.

Schade Steunpunt
Jacqueline van der Waard

De Grasjuffer 2
9766 PV Eelderwolde

Telefoonnummer: 06-46418185
E-mailadres: info@schadesteunpunt.nl

Riskmanagement

Vraagbaak / helpdesk
– Polisrisico: controle polis en controle bekendheid sancties vanuit de polis
-Inzichtelijk maken risico’s en beheersmaatregelen

Beleidsadvies

– Borgen processen
– Risico gestuurd werken