Hulp bij het voorkomen van schades

Doordat wij beschikken over essentiële risicomanagement informatie kunnen wij inzoomen op preventie. Het is belangrijk om schades te voorkomen en te verminderen. Wij helpen de veiligheidsregio’s dan ook graag om inzicht te geven in de frequentie en de impact van bepaalde schadeoorzaken.

Wanneer het lukt om de schadelast naar beneden te krijgen is het ook van belang om dit goed met verzekeraars te communiceren. Onze informatie kan de functionarissen, die binnen de veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn voor het tendermanagement, helpen om de schadelast en de onderbouwing van de schadelast zo volledig mogelijk aan te leveren. De potentiële inschrijvers moeten aan de hand van de schadelast en vooral ook de zichtbare daling van de schadelast, het risico en daarmee de premie inschatten. Een zichtbaar effect van preventie wordt door verzekeraars beloond met een lagere premie.

Schade Steunpunt ondersteunt veiligheidsregio’s op het gebied van schadebehandeling en intern risicobeheer.

Schade Steunpunt
Jacqueline van der Waard

De Grasjuffer 2
9766 PV Eelderwolde

Telefoonnummer: 06-46418185
E-mailadres: info@schadesteunpunt.nl