Inzicht geven in schades

Doordat wij alle schades behandelen en registreren beschikken wij over belangrijke management informatie.

  • Hoeveel schades zijn er in een bepaalde periode voorgevallen?
  • Welke schadeoorzaken zijn opvallend?
  • Welke tendensen zijn waarneembaar?
  • Welke frequentie en welke bedragen per schadeoorzaak?
  • Zijn sommige schades te voorkomen?
  • Kan er gestuurd worden op schadecijfers?

Deze informatie speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het bepalen van de strategie voor risicomanagement en voor de afweging om te verzekeren of zelf het risico als veiligheidsregio (‘s) te dragen.

Schade Steunpunt ondersteunt veiligheidsregio’s op het gebied van schadebehandeling en intern risicobeheer.

Schade Steunpunt
Jacqueline van der Waard

De Grasjuffer 2
9766 PV Eelderwolde

Telefoonnummer: 06-46418185
E-mailadres: info@schadesteunpunt.nl